Groep 34

Groep 3/4

Groep 3

Het accent ligt in groep 3 op het leren lezen, schrijven en rekenen. 

Lezen

Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt het kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. De verwerking van wat we hebben geleerd doen we op verschillende manieren; in het werkschrift, op de Ipad met het programma Zoem, Taalzee en met taalspelletjes zodat de geleerde stof spelenderwijs geoefend wordt.

Schrijven 

Tijdens de schrijflessen ligt de nadruk in het begin vooral op het schrijven van schrijfletters en cijfers.  

Rekenen 

Tijdens de rekenlessen is hebben we wisselende werkvormen. We werken veel met materialen, waarbij er veel wordt. samengewerkt en komen veel verschillende oplossingsideeën van de kinderen aan de orde. Daarnaast maken we ook formele opdrachten oftewel de sommen. De opdrachten worden gemaakt in werkschriften of verwerkt op de iPad met de programma’s van Math (exova) en rekentuin. 

 

Groep 4

Groep 4 is een jaar waarin een heleboel nieuwe  dingen aangeboden worden. Een aantal methodes zijn nieuw zoals; taal, spelling en Nieuwsbegrip.

Taal

Met taal leren we verschillende dingen. We leren verhalen schrijven, opdrachten maken. Maar ook leren we nieuwe woorden.

Nieuwsbegrip

In groep 4 beginnen we voor het eerst met begrijpend lezen.  Dit vak gaat dus echt om het leren begrijpen van de tekst. Goed luisteren en goed lezen is belangrijk. Naar aanleiding van de tekst maken we vragen, waarbij het teruglezen van een gedeelte van de tekst vooral geoefend wordt. 

Rekenen

Dit schooljaar maken de leerlingen kennis met de tafels. Eerst nog heel concreet en dat ontwikkelt zich langzaam tot abstracte sommen (3 x 5 =). Sommen tot en met 100 worden aangeleerd. Verschillende oplossingsstrategieën komen aan de orde. Tijdens de lessen werken we aan doelen die vanuit de leerkracht en het kind komen. Ook oefenen verder met het automatiseren. Daarnaast wordt er binnen de lessen Math door de kinderen veelal zelfstandig gewerkt. Opdrachten worden gemaakt in werkschriften, met concreet materiaal, op werkbladen of verwerkt op de iPad. 

Schrijven

Dit schooljaar ligt de nadruk op het schrijven van de Hoofdletters


Etalage

Laad meer