Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan tussen ouders en leerkrachten en directie. De MR bestaat uit een leerkrachten- en oudergeleding. Op de H. Gerardusschool bestaat de MR uit 2 leerkrachten en 2 ouders.  De MR heeft op verschillende terreinen instemming of adviserende bevoegdheden die gericht zijn op het beleid  en (voorgenomen) beleidswijzigingen van de school.

De MR houdt zich o.a. bezig met vaststellen van regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, invulling van de overblijf, veranderingen van onderwijskundige doelstellingen, de ouderbijdrage en buitenschoolse activiteiten.  De bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschapsraad Scholen (WMS). De bovenschoolse zaken wat betreft advies- en instemmingsrecht worden geregeld door de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR).

e-mail mr.hgerardusschool@primenius.nl