Ouderadviescommissie

De ouderadviescommissie (OAC) is een geleding binnen de school die voornamelijk de belangen van de ouders binnen de school behartigt. Zij adviseert de  directeur van de school op de volgende terreinen:

  • opvoeding
  • onderwijs
  • levensbeschouwelijke identiteit van de school

Voorts signaleert de OAC knelpunten en draagt oplossingen aan door middel van advies aan de directeur. De OAC draagt geen bestuurlijk verantwoordelijkheid, maar is een groep ouders die meedenkt en adviseert.  De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van  het beleid ligt bij de directeur. Ook de uitvoering, kosten bewaking en evaluatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Op basis van evaluaties en verslagen kan de OAC voorstellen formuleren voor aanpassingen van beleid en inzet van benodigde middelen.