Over ons

Iedere dag opnieuw vertrouwt u uw kind toe aan ons. Binnen onze school draait alles om de leerlingen. Wij geloven in hen en wij willen ieder kind de kans geven het beste uit zich zelf te halen.

Onze school:

 • gaat ervan uit dat ieder kind uniek is;
 • betrekt ieder kind actief bij de eigen ontwikkeling;
 • werkt aan de algehele ontwikkeling  van kinderen;
 • maakt werk van het leren van kinderen en leraren;
 • zorgt voor een positief schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;
 • werkt volgens een eigen schoolconcept met de leerlijnen en met eigen doelen en criteria, echter binnen de kaders die door de inspectie en b.v. het stichtingsbestuur zijn vastgesteld;
 • maakt gebruik van klassikale activerende instructies en  instructie aan diverse niveaugroepen;
 • richt zich op samenwerkend leren, met behulp van coöperatieve werkvormen.
 • beschouwt ouders/verzorgers als partners;
 • zorgt voor eigentijds Katholiek onderwijs, met ruimte voor persoonlijke en school specifieke invulling;
 • investeert in nieuwe media en middelen om het didactisch handelen en het leerproces van kinderen te ondersteunen.

Historie

Lees hier meer over de historie van onze school.Lees verder »

Missie & Visie

Wij willen het maximale uit ieder kind halen op zowel onderwijskundig als sociaal-emotioneel gebied door kwalitatief goed onderwijs te bieden en, mede, vanuit onze katholieke identiteit veel aandacht te schenken aan de totale ontwikkeling van het kind.Lees verder »

Identiteit

Wij zijn een katholieke school en levensbeschouwelijke ontwikkeling is een wezenlijk en vast onderdeel binnen ons onderwijs. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de manier waarop wij met elkaar omgaan, onze vieringen en de lessen uit onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord.

Vieren

De vieringen op de H. Gerardusschool zijn belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven/vieren.

Leren

Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De verhalen en gebruiken uit de Bijbel worden vertaald naar het leven in de huidige tijd.

Zorgen

Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel binnen de school als de omgeving waarin de school staat. Voor ons spelen waarden en normen als bijvoorbeeld een positieve kijk op de samenleving en zorg voor elkaar een belangrijke rol.

Gemeenschapsvorming

De H. Gerardusschool is als school zelf een gemeenschap en staat midden in de maatschappij. Op allerlei manieren werken wij er aan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarmee we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Lees verder »