Over ons

Iedere dag opnieuw vertrouwt u uw kind toe aan ons. Binnen onze school draait alles om de leerlingen. Wij geloven in hen en wij willen ieder kind de kans geven het beste uit zich zelf te halen.

Onze school:

 • gaat ervan uit dat ieder kind uniek is;
 • betrekt ieder kind actief bij de eigen ontwikkeling;
 • werkt aan de algehele ontwikkeling  van kinderen;
 • maakt werk van het leren van kinderen en leraren;
 • zorgt voor een positief schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan;
 • werkt volgens een eigen schoolconcept met de leerlijnen en met eigen doelen en criteria, echter binnen de kaders die door de inspectie en b.v. het stichtingsbestuur zijn vastgesteld;
 • maakt gebruik van klassikale activerende instructies en  instructie aan diverse niveaugroepen;
 • richt zich op samenwerkend leren, met behulp van coöperatieve werkvormen.
 • beschouwt ouders/verzorgers als partners;
 • zorgt voor eigentijds Katholiek onderwijs, met ruimte voor persoonlijke en school specifieke invulling;
 • investeert in nieuwe media en middelen om het didactisch handelen en het leerproces van kinderen te ondersteunen.

Historie

Lees hier meer over de historie van onze school.Lees verder »

Missie & Visie

Wij willen het maximale uit ieder kind halen op zowel onderwijskundig als sociaal-emotioneel gebied, door kwalitatief goed onderwijs te bieden en mede vanuit onze katholieke identiteit aandacht te schenken aan de totale ontwikkeling van het kind.Lees verder »

Identiteit

Wij zijn een van oorsprong katholieke school en levensbeschouwelijke ontwikkeling is daarom verweven in ons onderwijs. Dit komt binnen onze school vooral naar voren in de manier waarop wij met elkaar omgaan, onze vieringen en de lessen uit onze levensbeschouwelijke bronnen.

Vieren

Vieringen en andere samenkomsten zijn op de H. Gerardusschool erg belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven/vieren.

Leren

Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en dat wat we hen vanuit de katholieke traditie willen doorgeven. Daarbij spelen onder anderen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een rol. Deze verhalen en gebruiken worden door de verteller vertaald naar het leven in de huidige tijd.

Zorgen

Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel binnen de school als de omgeving waarin de school staat. Voor ons spelen waarden en normen zoals bijvoorbeeld een positieve kijk op de samenleving een belangrijke rol.

Gemeenschapsvorming

De H. Gerardusschool is als school zelf een gemeenschap en staat midden in de maatschappij. We leggen en onderhouden contacten met volwassenen die belangrijk zijn in de samenwerking op het gebied van onderwijs en opvoeding. Binnen het dorp nemen we deel aan activiteiten die passen bij ons onderwijs/ onze visie en die bijdragen aan de gemeenschapszin en de algehele vorming.

 

 

Lees verder »