Identiteit

Wij zijn een katholieke school en levensbeschouwelijke ontwikkeling is een wezenlijk en vast onderdeel binnen ons onderwijs. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de manier waarop wij met elkaar omgaan, onze vieringen en de lessen uit onze levensbeschouwelijke methode Trefwoord.

Vieren

De vieringen op de H. Gerardusschool zijn belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven/vieren.

Leren

Op onze school leren de kinderen over de wereld van geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De verhalen en gebruiken uit de Bijbel worden vertaald naar het leven in de huidige tijd.

Zorgen

Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel binnen de school als de omgeving waarin de school staat. Voor ons spelen waarden en normen als bijvoorbeeld een positieve kijk op de samenleving en zorg voor elkaar een belangrijke rol.

Gemeenschapsvorming

De H. Gerardusschool is als school zelf een gemeenschap en staat midden in de maatschappij. Op allerlei manieren werken wij er aan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is respectvol omgaan met elkaar. Wij zien ouders als partners, waarmee we samenwerken op het gebied van onderwijs en opvoeding.