Bibliotheek

De H. Gerardusschool heeft een nauwe samenwerking met de bibliotheek in Ter Apel en Biblionet Groningen. Onze leescoördinator heeft regelmatig overleg met de medewerkster van de bibliotheek en de klassen nemen regelmatig deel aan activiteiten vanuit de bieb. Op school is een uitgebreide, frisse, eigentijdse schoolbieb aanwezig.