Bibliotheek

De H. Gerardusschool heeft een nauwe samenwerking met de bibliotheek in Ter Apel. Onze leescoördinator heeft regelmatig overleg met de medewerkster van de bibliotheek en de klassen nemen regelmatig deel aan activiteiten vanuit de bieb. Iedere donderdagmiddag om 13.45 uur is de bibliobus bij ons op school. De kinderen kunnen gratis lid worden en hun boeken ruilen in de bus. Voor de kleuters wordt er een collectie op school afgeleverd.  De kleuters ruilen hun boeken, onder begeleiding van een ouder, op vrijdagochtend.