Peuterspeelzaal

De H. Gerardusschool heeft een peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuters kunnen van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur naar de peuterspeelzaal. Als u belangstelling heeft en uw kind wilt inschrijven, of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de peuterspeelzaalleidster (Anke Schoenmaker) of met Stichting Tamariki (www.tamariki.nl)