Peuterspeelzaal

De H. Gerardusschool heeft een peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuters kunnen van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 13.00 uur naar de peuterspeelzaal. Als u belangstelling heeft en uw kind wilt inschrijven, of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de peuterspeelzaalleidster Melissa Kroes of de directie van de H.Gerardusschool.