Peuterspeelzaal

De H. Gerardusschool heeft een peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuters gaan op woensdag en  vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur naar de peuterspeelzaal. Als u belangstelling heeft en uw kind wilt inschrijven, of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de peuterspeelzaalleidster (Geertje Soer) of met Stichting R’Zijn.