BSO

De BSO van de H. Gerardusschool vangt kinderen op in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij zijn een pedagogisch verantwoorde opvang die een veilige, vertrouwde speel- en leeromgeving voor uw kind creëert. Ons doel is de kinderen op een prettige manier hun vrije tijd bij ons te laten beleven.

Openingstijden

Maandag en dinsdag: 7.00 - 8.30 uur en 14.30 - 18.00 uur

Donderdag: 7.00 - 8.30 uur en 12.45 - 18.00 uur

Op de woensdag en vrijdag gaat de BSO op verzoek open.

Vakanties

Ook tijdens schoolvakanties is er opvang mogelijk. Dit dient minimaal 2 weken van tevoren aangevraagd te worden. Als er minimaal vier kinderen worden aangemeld gaat onze eigen locatie open.

Als dit niet het geval is kunnen we u een alternatief bieden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Tarieven

Vaste opvanguren: €6,40 per uur.

Flexibele opvanguren: €6,55 per uur.

Voorschoolse opvang:

U neemt minimaal 1 uur af en kunt dit met een half uur uitbreiden.

Naschoolse opvang:

U neemt minimaal 1,5 uur af en kunt dit per half uur uitbreiden.

De uren worden per maand geïncasseerd.

Kinderopvangtoeslag

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Dit kan telefonisch: 0800-0543 of via internet: www.toeslagen.nl. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en hoger vanaf uw 2e kind. Ook als zelfstandig ondernemer heeft u recht op de kinderopvangtoeslag. Zie voor meer informatie over toeslagen en relevante kortingen: www.belastingdienst.nl.

Eten en drinken

Na schooltijd bieden wij de kinderen drinken en fruit, een cracker of een koekje aan. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.

Ziekte

Wij gaan er van uit dat u als ouder de afweging maakt of het verstandig is om uw kind bij ziekte naar de opvang te laten gaan. Als u besluit uw kind niet naar de opvang te brengen horen wij dit graag, zodat we niet onnodig ongerust zijn.

Halen/brengen door 'vreemden'

Wij gaan er van uit dat uw kind gebracht en gehaald wordt door de ouders. Als dit niet het geval is horen wij graag van te voren wie er komt. Om een en ander te kunnen controleren willen we van u graag de naam en de geboortedatum van de persoon weten. Op deze manier kunnen wij uw kind met een gerust hart meegeven.

Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind(eren) verwijzen we u naar de website: www.tamariki.nl.