Voor- en Vroegschoolse Educatie

Peuters en kleuters voor wie dit wenselijk en helpend kan zijn, worden door de GGD of door ons opgegeven voor een indicatie ('toegangskaartje') tot extra hulp en begeleiding op de groep. Dit betekend voor de peuter, dat deze in plaats van 8 uur (2 ochtenden) wel 16 uur (4 ochtenden) naar de peutergroep mag komen.
In groep 1/2 is er voor deze leerlingen ook extra aandacht en begeleiding om met name de taalvaardigheid en woordenschat te bevorderen of juist de sociale interactie met andere kinderen te ondersteunen. Heel mooi dat we dit als opvang en school in de doorgaande lijn kunnen bieden!