Logopedie

Elke dinsdagochtend is onze schoollogepediste Mirjam Veenstra aanwezig op school. Ieder schooljaar screent zij de leerlingen van groep 1/2. Daarnaast screent ze leerlingen die aangedragen worden door de leerkrachten en/of ouders. Als blijkt dat een leerling behoefte heeft aan logopedie start Mirjam de behandeling, onder schooltijd, zodra ze ruimte heeft.